Products

 • Elastic Joint Filler
  แผ่นชานอ้อย (Elastic Joint Filler)
  แผ่นใยชานอ้อยชุบน้ำมันดิน (Asphalt Impregnated ELastic Fiber Joint Filler) เป็นแผ่นใยชานอ้อยผสมน้ำมันบิทูเมนชนิดเข้มข้นผลิตโดยผ่านการอัดความดันสูง มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา คุณสมบัติมีความยืดหยุ่นคืนตัวได้ดี ทนต่อสภาวะอากาศ ไม่อ่อนตัวหรือละลายที่อุณหภูมิสูง ทนทานต่อความชื้น สารเคมี และน้ำโสโครก แผ่นใยชานอ้อยชุบน้ำมันดิน มีวัตถุประสงค์ รองรับการขยายตัวของคอนกรีต มีหลายขนาดตามระยะห่างของร่องคอนกรีตถนน, สะพาน, สนามบิน, เขื่อน ฯลฯ ผลิตตามมาตราฐาน ASTM D1751-83 และ AASHTO M 213-70

  ASTM D1751-83 และ AASHTO M 213-70

  Elastic Joint Filler :: Spec
  Elastic Joint Filler :: Installed
  แผ่นใยชานอ้อยชุบน้ำมันดินขณะติดตั้ง