Products

  • PVC Waterstop
    ยางบวมน้ำ (SWELL STOP)
    คือนวัตกรรมสำหรับการก่อสร้าง สำหรับการป้องกันการรั่วซึมจากรอยต่อของคอนกรีต เมื่อติดตั้งยางบวมน้ำ เมื่อเกิดการรั่วซึมของรอยต่อคอนกรีต ยางบวมน้ำจะขยายตัวออกจนไปอุดรอยรั่วซึมต่างๆ จนน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ ใช้งานง่าย และสะดวกเพียงวางไว้ตรงกึ่งกลางความกว้างของคอนกรีต ที่ระหว่างรอยต่อของคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีต เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น อุโมงค์ ชั้นใต้ดิน สระว่ายน้ำ
    PVC Waterstop

1 2 3