Products

  • โรงงานผู้ผลิต ตระแกรงสระว่ายน้ำ (Grating) เป็นอุปกรณ์ที่ให้น้ำไหลผ่าน เพื่อไหลเวียนผ่านระบบกรองน้ำที่ล้นออกจากสระ สำหรับสระว่ายน้ำระบบโอเวอร์โฟร์ (Orverflow) เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เพื่อเป็นฐานรองรับสำหรับเดินผ่านจากระบบรางน้ำหมุนเวียน ผลิตจากวัสดุ ABS เกรด A ทนแดด ทนฝน ทนแสง UV มีความคงทน แข็งแรง อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
    Plastic Products Plastic Products Plastic Products Plastic Products

1 2